Дневни ред

Одлуку о постојању општег интереса за одређивање повратног дејства одредбе Закона о измјени и допуни Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Одлуку о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о локалној самоуправи

Одлуку о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Закон о измјенама Закона о локалној самоуправи

Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор

Закон о измјени и допуни Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Дневни ред

Закон о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности

Закон о измјенама и допунама Закона о сточарству

Закон о измјенама и допунама Закона о студентском организовању

Закон о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом

Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској

Закон о студентском стандарду

Дневни ред

Одлуку о пријевременом ступању на снагу закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Одлуку о пријевременом ступању на снагу закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

Одлука о пријевременом ступању на снагу закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске

Закон о допуни Закона о доприносима

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образованја и студентског стандарда Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске

Закон о измјенама Закона о порезу на доходак

Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске

Dnevni red

Odluku o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Odluku o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

 Odluka o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Dnevni red

Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2020. Godine

Izvještaj o razmatranju prijedloga kandidata za razrješenje direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske

Finalni izvještaj o realizaciji akcionog plana za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske Komisije (zaključno sa majem 2020. Godine) - prvi dio

Finalni izvještaj o realizaciji akcionog plana za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske Komisije (zaključno sa majem 2020. Godine) - drugi dio

Finalni izvještaj o realizaciji akcionog plana za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske Komisije (zaključno sa majem 2020. Godine) - treći dio

Преглед оцјена, препорука и захтјева Европске комисије датих у извјештају о БиХ за 2020. годину

Zaključci Savjeta EU i izvještaj Evropskog parlamenta u vezi sa BiH

Tabelarni pregled usklađenosti propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU i praksom i standardima Savjeta Evrope, u 2020. godini

Odluku o razrješenju direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske

Odluka o izboru vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske

Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2020. godine