Административна комисија Вијећа народа Републике Српске

 

Административну комисију бира Вијеће народа Републике Српске и има пет чланова.

 

Административна комисија обавља послове: доноси прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности делегата; доноси акте о статусним питањима делегата и функционера које бира или именује Вијеће народа ако законом није другачије одређено; разматра приједлог за обезбјеђење средстава у Буџету Републике Српске за рад Вијећа народа; одлучује о привременом смјештају функционера и делегата Вијећа народа на приједлог генералног секретара; стара се у вези са обезбјеђењем станова за потребе Вијећа народа, располаже тим становима и одлучује о њиховом додјељивању на коришћење у складу са законом; утврђује накнаде и награде стручним и научним радницима за рад у радним тијелима Вијећа народа; врши друге послове одређене актима и налозима Вијећа народа.

 

Састав комисије:

 

1. Иво Камењашевић, предсједник комисије
2. Франц Сошња, замјеник предсједника
3. Ахмет Чиркић, члан
4. Славко Дуњић, члан
5. Јована Чаркић, члан