Петнаеста редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Датум: 18.11.2021.
Вријеме: 13,00 часова
Мјесто: просторије Народне скупштине Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Разматрање Закона о лијековима и медицинским средствима Републике Српске, број: 02/1-021-825/21 у вези са одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа са образложењем.

Четрнаеста редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Датум: 7.10.2021.
Вријеме: 12,00 часова
Мјесто: просторије Народне скупштине Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Разматрање Закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличног писма, број: 02/1-021-702/21 у вези са одлукама о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког и хрватског народа са образложењима.

Дванаеста редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Датум: 11.5.2021.
Вријеме: 12,00 часова
Мјесто: просторије Народне скупштине Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Избор предсједника Уставног суда Републике Српске.

 

Тринаеста редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Датум: 17.8.2021.
Вријеме: 12,00 часова
Мјесто: просторије Народне скупштине Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Разматрање Одлуке о пријевременом ступању на снагу Закона о непримјењивању Одлуке Високог представника којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, број: 02/1-021-583/21 и Закона о непримјењивању Одлуке Високог представника којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, број: 02/1-021-584/21, а у вези са Одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа са амандманима и образложењем 
2. Разматрање Одлуке о пријевременом ступању на снагу Закона о допуни Кривичног законика Републике Српске, број: 02/1-021-585/21 и Закона о допуни Кривичног законика Републике Српске, број: 02/1-021-586/21, а у вези са Одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа са амандманима и образложењем.

Једанаеста редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Датум: 17.3.2021.
Вријеме: 12,00 часова
Мјесто: просторије Народне скупштине Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Разматрање Одлуке о усвајању Плана парцелације за ауто-пут Бања Лука - Приједор, по скраћеном поступку, број: 02/1-021-157/21 у вези Одлуке о покретању поступка заштите виталног национаналног интреса бошњачког народа са образложењем;
2. Избор и именовање:
  2.1. Разрјешење Ђуре Ивановића дужности члана Законодавно - правне комисије Вијећа народа:
  2.2. Избор члана Законодавно - правне комисије Вијећа народа, на приједлог Клуба делегата хрватског народа.

Једанаеста редовна сједница Вијећа народа Републике Српске