Вијеће народа Републике Српске

Шеста редовнa сједницa Вијећа народа Републике Српске

Датум: 17.12.2019.
Вријеме: 13,00 часова
Мјесто: просторије Вијећа народа Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Разматрање Закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама, број: 02/1-021-1195/19 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба храватског народа и Клуба бошњачког народа.

Шеста редовнa сједницa Вијећа народа Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске

Пета редовнa сједницa Вијећа народа Републике Српске

Датум: 4.12.2019.
Вријеме: након завршетка Четврте редовне сједнице
Мјесто: просторије Вијећа народа Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1.    Разматрање Закључака у вези Информације о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, број: 02/1-021-1125/19 (Прилог: Информација о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске) у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем.

Пета редовнa сједницa Вијећа народа Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске

Трећa редовнa сједницa Вијећа народа Републике Српске

Датум: 6.2.2020.
Вријеме: 13,00 часова
Мјесто: просторије Вијећа народа Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Избор Потпредсједавајућег из реда Осталих народа
2. Избор и именовање:
  2.1 Разрјешење предсједника Законодавно – правне комисије Вијећа народа
  2.2 Именовање предсједника Законодавно – правне комисије Вијећа народа
  2.3 Избор чланова Уставне комисије Вијећа народа из реда стручњака из области права
3. Одлука о измјени Одлуке о садржају и облику делегатске легитимације, број: 03.1/I-211/15 од 12. марта 2015. године

Трећа редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске

Четврта редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Датум: 20.11.2019.
Вријеме: 12,00 часова
Мјесто: просторије Вијећа народа Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Разматрање приједлога Пословника Вијећа народа Републике Српске;
2. Разматрање приједлога Кодекса понашања делегата у Вијећу народа Републике Српске и
3. Избор чланова Административне комисије Вијећа народа.

Четврта редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске

Друга редовнa сједницa Вијећа народа Републике Српске

Датум: 10.1.2019.
Вријеме: 12,00 часова
Мјесто: просторије Вијећа народа Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Избор генералног секретара Вијећа народа Републике Српске

Друга редовнa сједницa Вијећа народа Републике Српске