Дневни ред

Буџет Републике Српске за 2022. годину

Мишљење на Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину – по хитном поступку

Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2022. годину

Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2022. годину

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину

Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину

Дневни ред

Мишљење на Приједлог програма економских реформи за период 2022-2024. година - по хитном поступку

Одлука о дугорочном задуживанју Републике Српске за 2022. годину

Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину

Одлуку о износу гаранција које може издати Република Српска У 2022. години

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о ђечјој заштити

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о комуналним таксама

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доход

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о раду

Одлука о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године

Програм економских реформи Републике Српске За период 2022‒2024. Године

Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити

Закон о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској

Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

Закон о измјенама Закона о платама запослених у Области културе Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Закона о доприноси

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак

Закон о измјенама и допунама Закона о раду

Закон о измјенама Закона о комуналним таксама

Закон о измјени Закона о пољопривредном земљишту

 

Дневни ред

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за избор вршиоца дужности замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске

Одлука о избору вршиоца дужности замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске

Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01-31.12.2020. године

Извјештај Комитета за координацију наџора Финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета РС 1.1.-30.6.2021.

Мишљење на Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01 - 30.06.2021. године

Одлука о избору Омбудсмана за дјецу

Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја Комитета за координацију наџора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину

Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године

Закон о измјенама и допунама Закона о рибарству

Приједлог кандидата предсједника Републике Српске за избор Омбудсмана за дјецу Републике Српске

Dnevni red

Budžet Republike Srpske za 2022. godinu

Mišljenje na Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu – po hitnom postupku

Odluka o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Dnevni red

Mišljenje na Prijedlog programa ekonomskih reformi za period 2022-2024. godina - po hitnom postupku

Odluka o dugoročnom zaduživanјu Republike Srpske za 2022. godinu

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu

Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska U 2022. godini

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Odluka o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022-2024. godine

Program ekonomskih reformi Republike Srpske Za period 2022‒2024. Godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Oblasti kulture Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama

Zakon o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu