Dnevni red

Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za bankarstvo Republike Srpske o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1.1.2020 - 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Odluka o izboru pravobranioca Republike Srpske

Odluka o prestanku funkcije pravobranioca Republike Srpske

Odluka o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini

Odluka o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Klekovača“

Odluka o usvajanju Programa fiskalne konsolidacije

Odluka o izboru Programskog savjeta Radio-televizije Republike Srpske

Odluka o prestanku funkcije zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Istočno Sarajevo

Zaključci tematske sjednice „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“

Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Informacije o dugu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za žalbe o radu za period 01.01.-31.12.2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Trebinje

 Prilozi

Дневни ред

Мишљење на Приједлог ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину

Одлука о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину

Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину

Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину

Ребаланс буџета Републике Српске 2021. године

Закон о измјени и допунама Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској

Закон о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља

Закон о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске

Закон о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину

Закон о заштити од узнемиравања на раду