Дневни ред

Закон о допунама Закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства

Закон о аудио-визуелним дјелатностима

Закон о допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске

Закон о измјени и допунама Закона о доприносима

Закон о измјенама и допуни Закона о републичкој управи

Закон о измјенама и допунама Закона о жељезницама Републике Српске

Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске

Закон о измјени Закона о порезу на доходак

Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској

Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

Закон о здравственој заштити

Дневни ред

Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживанја Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2021. године

Извјештај о разматрању Приједлога одлуке о поступку избора судије Уставног суда Босне и Херцеговине којег бира Народна скупштина Републике Српске

Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2021. годину

Одлука о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту модернизације водних и санитарних услуга

Одлука о поступку избора судије Уставног суда Босне и Херцеговине којег бира Народна скупштина Републике Српске

Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2021. годину

Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2021. године

Преглед оцјена, препорука и захтјева Европске комисије датих у извјештају о Бих за 2021. годину

Резолуција Европског парламента од 24. јуна 2021. о Извјештају Комисије о Босни и Херцеговини за период 2019. – 2020.

Табеларни преглед усклађености прописа и других општих аката Републике Српске са правном тековином ЕУ и праксом и стандардима Савјета Европе, у 2021. години