Дневни ред

Буџет за 2022. годину

Одлука о избору чланa Управног одбора Агенције за осигурање Републике Српске

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за разрјешење директора Агенције за осигурање Републике Српске

Одлука о избору члана Управног одбора Агенције за осигурање Републике Српске

Одлука о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину

Одлука о избору вршиоца дужности директора Агенције за осигурање Републике Српске

Одлука о избору замјеника Омбудсмана за дјецу

Одлука о избору замјеника Омбудсмана за дјецу

Одлука о давању сагласности на Правилник о платама у институцији Омбудсман за дјецу

Одлука о разрјешењу директора Агенције за банкарство Републике Српске

Одлука о разрјешењу директора Агенције за осигурање Републике Српске

Правилник о Платама у институцији омбудсман за дјецу

Одлука о престанку функције замјеника Омбудсмана за дјецу

Одлука о избору члана Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске

Закључак о усвајању извјештаја о раду правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2020. годину са извјештајем независног спољног ревизора

Закључак