Новости

Кабинет предсједавајућег Вијећа народа Републике Српске

На наставку 9. Редовне сједнице Вијећа народа Републике Српске одржане 21.03.2016. године делегате Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 15.03.2016. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

Наставак 9. редовне сједнице Вијећа народа Републике Српске одржаће се у понедељак,  21.03.2016. године с почетком у 12:00 сати у просторијама Вијећа народа Републике Српске.

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 03.03.2016. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 8. сједници  Колегија Вијећа народа одржаној 03.03.2016. године  усвојен је приједлог Предсједништва Вијећа народа да се 9. редовна  сједница Вијећа народа Републике Српске одржи у уторак, 15.03.2016. године у 12,00 сати у просторијама Вијећа народа Републике Српске - сала за сједнице на првом спрату ,  са слједећим Дневним редом:

 

1. Разматрање Закона о сузбијању корупције, организованог криминала и најтежих облика привредног криминала, број : 02/1-021-128/16, у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са Образложењем Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса и Амандманима са образложењем Клуба Бошњака.

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 02.02.2016. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На  6. сједници Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона, прописа и аката одржаној 2. фебруара 2016.године пoстигнутa је сaглaснoст на пет амандмана Клуба Бошњака нa Закон о полицији и унутрашњим пословима, брoj: 02/1-021-1716/15, од једног амандмана Клуб Бошњака је одустао.

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 26.01.2016. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 8. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 26.01.2016. године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:


1. Одлуку о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са Образложењем Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса и Амандманима са образложењем Клуба Бошњака на разматрање Закона о полицији и унутрашњим пословима, број: 02/1-021-1716/15.

 

Ова Одлука клуба делегате из реда бошњачког народа биће  упућена  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 18.01.2016. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 7. сједници  Колегија Вијећа народа одржаној 18.01.2016. године  усвојен је приједлог Предсједништва Вијећа народа да се 8. редовна  сједница Вијећа народа Републике Српске одржи у уторак, 26.01.2016. године у 12,00 сати у просторијама Вијећа народа Републике Српске - сала за сједнице на првом спрату ,  са слједећим Дневним редом:

 

1. Разматрање Закона о полицији и унутрашњим пословима, број: 02/1-021-1716/15, у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 12.01.2016. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 7. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 12.01.2016. године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:

 

1. Одлуку о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на разматрање Заклјучака о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и заклјучцима Владе Републике Српске, број: 02/1-021-1577/15 и 

разматрање Заклјучака о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и заклјучцима Владе Републике Српске , број: 02/1-021-1578/15. 

 

Ова Одлука клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућена  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

Вијеће народа Републике Српске | 11.01.2016. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

polaganje_vijenacaРуководство и делегати Вијећа народа  Републике Српске положили су 08. јануара 2016. године у Бањалуци вијенце у спомен на пале борце из протеклог, Одбрамбено - отаџбинског и Другог свјетског рата, у поводу обилјежавања 9. јануара, Дана Републике Српске.

 

У знак сјећања на учеснике народно ослободилачке борбе, вијенце је на Тргу палих бораца НОР-а положила предсједавајућа Вијећа народа Нада Тешановић и делегат Александра Далшашо Лепир.

Вијеће народа Републике Српске | 28.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 6. сједници  Колегија Вијећа народа одржаној 28.12.2015. године  усвојен је приједлог Предсједништва Вијећа народа да се 7. редовна  сједница Вијећа народа Републике Српске одржи у уторак, 12.01.2016. године у 12,00 сати у просторијама Вијећа народа Републике Српске - сала за сједнице на првом спрату ,  са сљедећим Дневним редом:

 

1. Разматрање Закључака о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и заклјучцима Владе Републике Српске, број: 02/1-021-1577/15 у вези Одлуке о покретању процедуре заштите виталног националног интереса Клуба бошњачког народа и 

 

2. Разматрање Заклјучака о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и заклјучцима Владе Републике Српске , број: 02/1-021-1578/15  у вези Одлуке о покретању процедуре заштите виталног националног интереса Клуба бошњачког народа . 

Вијеће народа Републике Српске | 25.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На основу члана71.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број: 39/14),члан 13. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II  дио Б ( Службени гласник БиХ“ број 104/14) члана 42. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Вијећу народа Републике Српске, бр 03.2-608/15 од 20.11.2015.године ичлана 44. Пословника Вијећа народа Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/10 и 34/11), генерални секретар је упутио

Поткатегорије