Akta sa Četvrte redovne sjednice NSRS održane 20. jula 2023. godine, latinica drugi dio

Akta