Акта усвојена на Петој посебној сједници НСРС одржаној 8. фебруара 2023. године - латиница

Вијеће народа Републике Српске

Akta sa Pete posebne sjednice NSRS