Akta sa 15. i 16. sjednice NSRS održane 28. aprila 2021. godine - latinica

Dnevni red

Izvještaj o razmatranju prijedloga kandidata za izbor člana Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske iz reda Ostalih naroda

Izvještaj o razmatranju prijedloga kandidata za izbor članova Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisije za žalbe

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u sjedištu zamjenika pravobranioca Foča

Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji dugoročnog programa razvoja osnovnih geološкih istraživanja Republiкe Srpsкe za period od 2018. do 2020. godine

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u sjedištu zamjenika pravobranioca Banja Luka

Odluka o izboru člana Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske iz reda Ostalih

Odluka o izboru predsjednika i članova Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa

Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za žalbe

Odluka o izboru predsjednika i članova Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2020. godinu

Zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi