Акта са Четрнаесте редовне сједнице НСРС одржане 17. фебруара 2021. године - ћирилица први дио

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Четрнаесте редовне сједнице НСРС одржане 17. фебруара 2021. године први дио ћирилица