Акта са Седамнаесте посебне сједнице НСРС одржане 17. децембра 2020. године први дио - ћирилица

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Седамнаесте посебне сједнице НСРС одржане 17. децембра 2020. године први дио - ћирилица