Акта са Тринаесте посебне сједнице НСРС, одржане 23. маја 2020. године ћирилица први дио

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Тринаесте посебне сједнице НСРС одржане 23. маја 2020. године, ћирилица први дио