Акта усвојена на Десетој редовној сједници НСРС одржаној 9. јула 2024. године, ћирилица

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Десете редовне сједнице НСРС одржане 9. јула 2024. године, ћирилица