Предмет набавке Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања моторних возила у власништву Вијећа народа Републике Српске
Рок за достављање понуда
Документација odluka-servisi--1.pdf odluka-servisi-3.pdf odluka-servisi2.pdf