Предмет набавке Набавка услуге одржавања канцеларијске и комуникационе опреме
Рок за достављање понуда
Документација Odluka-kancelarijska-i-komunikaciona-oprema.pdf