Предмет набавке Понуда хотелско угоститељске услуге
Рок за достављање понуда
Документација Hotelsko-ugostiteljske-usluge--PONUDJAC-trazi-se-8-2-16-1.pdf