Предмет набавке Набавка течних горива
Рок за достављање понуда
Документација Odluka-o-dodjeli-ugovora.pdf