Девета редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске

Девета редовна сједница Вијећа народа Републике Српске

Датум: 2.7.2019.
Вријеме: 12,00 часова
Мјесто: просторије Народне скупштине Републике Српске - сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1.    Разматрање Заклјучака у вези разматрања Информације о „Резолуцији о поштовању жртава фашистичког режима и покрета“ усвојеној на 8. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 02/1-021-494/20, (Прилог: Информација о „Резолуцији о поштовању жртава фашистичког режима и покрета“) у вези Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа са образложењем.

Девета редовна сједница Вијећа народа Републике Српске