Други сазив Вијећа народа Републике Српске од 04. децембра 2006. године до 23. децембра 2010. године

Други сазив Вијећа народа Републике Српске конституисан је 06. децембра 2006. године.

За делегате Другог сазива изабрани су:

У Клуб делегата из реда српског народа

1. Момир Малић 
2. Сташа Кошарац, предсједник Клуба делегата 
3. Никола Ђукић, замјеник предсједника Клуба 
4. Дубравко Сувара 
5. Милан Тукић 
6. Зоран Филиповић 
7. Дарко Бањац 
8. Велимир Сакан

У Клуб делегата из реда хрватског народа

9. Драго Видовић
10. Томислав Томљановић, предсједник Клуба
11. Љубица Бањац, замјеник предсједника Клуба 
12. Весна Сладојевић 
13. Милан Маринчић 
14. Марко Скоко 
15. Иванка Гаврић 
16. Славен Пекић 

У Клуб делегата из реда бошњачког народа

17. Џевад Османчевић 
18. Един Рамић, предсједник Клуба делегата 
19. Фадил Бањановић, замјеник предсједника Клуба 
20. Сенија Капетановић 
21. Илијаз Пилав 
22. Михнет Окић 
23. Ибрахим Кујан 
24. Омер Велаџић 

У Клуб делегата из реда осталих

25. Др Мирослав Микеш 
26. Саша Чудић, предсједник Клуба делегата 
27. Франц Сошња, замјеник предсједника Клуба 
28. Иван Прихода 

За предсједавајућег Вијећа народа изабран је Џевад Османчевић.
За потпредсједавајућег из реда српског народа изабран је Момир Малић.
За потпредсједавајућег из реда хрватског народа изабран је Драго Видовић.
За потпредсједавајућег из реда Осталих народа изабран је др Мирослав Микеш.
За генералног секретара Вијећа народа изабран је Мирко Стевановић.

У радна тијела изабрани су:

У Административну комисију

- Сенија Капетановић, предсједник комисије
- Милан Тукић, замјеник предсједника комисије
- Љубица Бањац, члан комисије
- Франц Сошња, члан комисије и
- Сабина Мемић, члан комисије.
Секретар Комисије је Драгана Ивановић.

У Уставну и законодавно- правну комисију

- Др Мирослав Микеш, предсједник комисије
- Дубравко Сувара, замјеник предсједника комисије
- Дарко Бањац, члан комисије
- Милан Маринчић, члан комисије
- Иванка Гаврић, члан комисије
- Михнет Окић, члан комисије и
- Омер Велаџић, члан комисије.

Из реда стручњака из области права

- Невенка Трифковић, члан комисије
- Јозо Баришић, члан комисије
- Омер Вишић, члан комисије и
- Др Остоја Кременовић, члан комисије.
Секретар комисије је Сабина Мемић.