Први сазив Вијећа народа Републике Српске од 29. априла 2003. године до 04. децембра 2006. године

Први сазив Вијећа народа Републике Српске конститутисан је 29. априла 2003. године.

За делегате изабрани су:

У Клуб делегата из реда српског народа

1. Момир Малић 
2. Десанка Рађевић, предсједник Клуба делегата 
3. Ђука Ристић 
4. Симо Којић
5. Драгутин Родић 
6. Милојко Грујичић 
7. Драги Станимировић 
8. Живојин Зарић

У Клуб делегата из реда хрватског народа

9. Пејо Крњић, предсједник Клуба делегата 
10. Перо Мршо
11. Борислав Бјелкановић 
12. Лука Бабић 
13. Јосип Анић 
14. Кармела Недић 
15. Божана Лепир
16. Мирјана Вехабовић

У Клуб делегата из реда бошњачког народа

17. Ремзија Кадрић 
18. Рамиз Салкић, предсједник Клуба делегата 
19. Сеад Чиркин 
20. Михнет Окић 
21. Ибрахим Кујан 
22. Сеад Јакуповић 
23. Фадил Бањановић 
24. Смаил Бећирбашић 

У Клуб делегата из реда осталих

25. Мирослав Микеш
26. Сребренка Голић, предсједник Клуба делегата 
27. Франц Сошња 
28. Саша Чудић 

За предсједавајућег Вијећа народа изабран је Ремзија Кадрић.
За потпредсједавајућег из реда српског народа изабран је Момир Малић.
За потпредсједавајућег из реда хрватског народа изабран је Пејо Крњић.
За потпредсједавајућег из реда Осталих народа изабран је др Мирослав Микеш.
За секретара Вијећа народа изабран је Мирко Стевановић.

У радна тијела изабрани су:

У Административну комисију

- Сребренка Голић, предсједник комисије
- Ђука Ристић, члан комисије
- Мирјана Вехабовић, члан комисије
- Фадил Бањановић, члан комисије и
- Мирко Стевановић, члан комисије.
Секретар Комисије је Драгана Тривановић.

У Уставну и законодавно- правну комисију

- Др Мирослав Микеш, предсједник комисије
- Пејо Крњић, замјеник предсједника комисије
- Кармела Недић, члан комисије
- Драгутин Родић, члан комисије
- Милојко Грујичић, члан комисије
- Рамиз Салкић, члан комисије и
- Смаил Бећирбашић, члан комисије

Из реда стручњака из области права

- Ђорђе Крчмар, члан комисије
- Златко Крајина, члан комисије
- Омер Вишић, члан комисије и
- Др Остоја Кременовић, члан комисије.
Секретар комисије је Сабина Мемић.