Делегати Клуба српског народа

 

Име и презиме: ВОЈИСЛАВ ГЛИГИЋVojislav Gligić

Датум рођења: 16.10.1954. године

Мјесто рођења: Бања Лука

Пребивалиште: Бања Лука

Стручна спрема: ВСС

Националност: Србин

Странка: НДП

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ЖИВКО МАРЈАНАЦŽivko Marijanac

Датум рођења: 3.6.1948. године

Мјесто рођења: Бања Лука

Пребивалиште: Бања Лука

Стручна спрема: ВСС

Националност: Србин

Странка: СП

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: МАРИЈА ТОПИЋ НИКОЛИЋMarija Topi Nikoli page 0001

Датум рођења: 29.1.1990. године

Мјесто рођења: Зрењанин

Пребивалиште: Бијељина

Стручна спрема: ВСС

Националност: Србин

Странка: ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ОГЊЕН ЖМИРИЋOgnjen miri page 0001 

Датум рођења: 10.3.1984. године

Мјесто рођења: Градишка

Пребивалиште: Нова Топола

Стручна спрема: ВСС

Националност: Србин

Странка: СНСД

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ЉУБИША КРУНИЋ Ljubia Kruni page 0001

Датум рођења: 15.4.1965. године

Мјесто рођења: Требиње

Пребивалиште: Требиње

Стручна спрема: ВСС

Националност: Србин

Странка: ПДП

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: НИКОЛА КОВАЧЕВИЋ Nikola Kovaevi page 0001

Датум рођења: 26.7.1973. године

Мјесто рођења: Теслић

Пребивалиште: Теслић

Стручна спрема: ВСС

Националност: Србин

Странка: СДС

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: МАРИНКО ДРАГИШИЋ Marinko Dragii page 0001

Датум рођења: 10.2.1963. године

Мјесто рођења: Бања Лука

Пребивалиште: Бања Лука

Стручна спрема: ССС

Националност: Србин

Странка: УС

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ДРАГУТИН ШКРЕБИЋ Dragutin krebi page 0001

Датум рођења: 27.7.1959. године

Мјесто рођења: Теслић

Пребивалиште: Теслић

Стручна спрема: ВСС

Националност: Србин

Странка: СПС