Генерални секретар Вијећа народа Републике Српске

 
На Другој редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 24. јануара 2023. године за генералног секретара Вијећа народа изабран је Небојша Згоњанин.
 
Генерални секретар
 
 
Генерални секретар Вијећа народа руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално  пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа. Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа. У погледу права, дужности и одговорности из рада и по основу рада у Служби Вијећа народа, генерални секретар Вијећа народа има права и дужности функционера који руководи самосталним органом републичке управе. Генерални секретар Вијећа народа за свој рад и рад Службе Вијећа народа одговоран је Вијећу народа.