Акта усвојена на Осмој редовној сједници НСРС одржаној 14. марта 2024. године - ћирилица - други дио

Вијеће народа Републике Српске

Акта усвојена на Осмој редовној сједници НСРС одржаној 14. марта 2024. године - ћирилица - други дио