Штампа

Права и дужности

Према Пословнику предсједавајући има сљедећа права и дужности: