Одржана Девета сједница Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске

Девета сједница Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката одржана је у четвртак, 2. децембра 2021. године.


На сједници Заједничке комисије није усаглашен Закон о лијековима и медицинским средствима Републике Српске, број: 02/1-021-825/21, који је разматран у вези са Одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа.


Будући да на сједници није постигнута сагласност у погледу разматраног закона, предмет је прослијеђен Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса ради доношења коначне одлуке у складу са чланом 70. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом LXXXII.

Deveta sjednica zajedničke komisije NSRS i VNRS