Одржана Осма сједница Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске

Осма сједница Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката одржана је у петак, 15. октобра 2021. године.

На сједници Заједничке комисије није усаглашен Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма, број: 02/1-021-702/21 који је разматран у вези са одлукама о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког и хрватског народа.

Будући да на сједници није постигнута сагласност у погледу разматраног закона, предмет је прослијеђен Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса ради доношења коначне одлуке у складу са чланом 70. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом LXXXII.

Osma sjednica zajedničke komisije NSRS i VNRS