Одржана Прва сједница Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске

Првa сједница Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа Репубике Српске одржана је у уторак, 10. децембра 2019. године.

Будући да је, у складу са процедуром заштите виталног националног интереса, предвиђеном чл.70. Устава Републике Српске, допуњеног Амандманом LXXVII, Клуб делегата бошњачког народа покренуо поступак заштите виталног националног интереса у вези са Закључцима у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, број: 02/1 – 021 -1125/19 од 12. новембра 2019. године, а на сједници Вијећа народа није постигнута сагласност предмет је упућен на усаглашавање Заједничкој комисији Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката.

На сједници Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа није постигнута сагласност у погледу Закључака у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, те је питање прослијеђено Уставном суду да донесе коначну одлуку да ли се предметна информација односи на витални национални интерес бошњачког народа.