Заједничка Комисија усагласила амандман на Закон о Правобранилаштву Републике Српске

Кабинет генералног секретара Вијећа народа Републике Српске

Зajeдничка кoмисиjа Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe и Виjeћa нaрoдa Рeпубликe Српскe зa усaглaшaвaњe зaкoнa, прoписa и aкaтa, одржана је 18. јануара 2018. године у Народној скупштини Републике Српске.
Заједничка комисија је усагласила Амандман I на Закон о Правобранилаштву Републике Српске, број: 02/1-021-1322/17.

sluzbeni glasnik

Амандманом се мијења члан 35. Законa о Правобранилаштву Републике Српске, на начин да се додаје нови став (2) који прописује да се ће приликом избора лица из става (1) овог члана водити рачуна о пропорционалној заступљености конститутивних народа и група осталих, уколико кандидати пријављени на конкурс за упражњено радно мјесто испуњавају исте законом прописане услове .

Сједницом је предсједавао предсједник Народне скупштине Републике Српске и предсједавајући ове комисије Недељко Чубриловић, затим предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске,Нада Тешановић, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске, Др Драгољуб Рељић  те остали, именовани чланови Комисије.