Akta sa 22. redovne sjednice NSRS održane 1. juna 2022. godine - latinica

Штампа
Објављено 03 јун 2022

Dnevni red

Zakon o dopunama Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva

Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima

Zakon o dopuni Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske

Zakon o izmjeni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak

Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma

Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Zakon o zdravstvenoj zaštiti