Акта са 16. редовне сједнице НСРС одржане 11. маја 2021. године - ћирилица

Дневни ред

Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. Године - први дио

Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. Године - други дио

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за разрјешење директора Агенције за осигурање Републике Српске

Финални извјештај о реализацији акционог плана за реализацију приоритета из аналитичког извјештаја Европске Комисије (закључно са мајем 2020. Године)

Преглед оцјена, препорука и захтјева Европске комисије датих у извјештају о БиХ за 2020. годину

Закључци Савјета ЕУ и извјештај Европског парламента у вези са БиХ

Табеларни преглед усклађености прописа и других општих аката Републике Српске са правном тековином ЕУ и праксом и стандардима Савјета Европе, у 2020. години

Одлуку о разрјешењу директора Агенције за осигурање Републике Српске

Одлука о избору вршиоца дужности директора Агенције за осигурање Републике Српске

Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. године