Акта са 15. и 16. сједнице НСРС одржане 28. априла 2021. године - ћирилица

Дневни ред

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за избор члана Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске из реда Осталих народа

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за избор чланова Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и Комисије за жалбе

Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске у сједишту замјеника правобраниоца Фоча

Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2020. годину

Извјештај о реализацији дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године

Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске у сједишту замјеника правобраниоца Бања Лука

Одлука о избору члана Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске из реда Осталих

Одлука о избору предсједника и чланова Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса

Одлука о избору предсједника и чланова Комисије за жалбе

Одлука о избору предсједника и чланова Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године

Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2020. годину

Закон о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури