Акта са Четрнаесте редовне сједнице НСРС одржане 17. фебруара 2021. године - ћирилица други дио

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Четрнаесте редовне сједнице НСРС одржане 17. фебруара 2021. године други дио ћирилица