Акта са Тринаесте редовне сједнице НСРС одржане 2. децембра 2020. године - трећи дио

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Тринаесте редовне сједнице НСРС одржане 2. децембра 2020. године - трећи дио