Акта са Једанаесте редовне сједнице НСРС одржане 22. јула 2020. године, латиница

Aкта са Једанаесте редовне сједнице НСРС одржане 22. јула 2020. године, латиница