Акта са Једанаесте редовне сједнице НСРС, одржане 22. јула 2020. године, ћирилица

Акта са Једанаесте редовне сједнице НСРС, 22. јул 2020. године, ћирилица