Акта са Десете редовне сједнице НСРС, одржане 25. јуна 2020. године, ћирилица

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Десете редовне сједнице НСРС одржане 25. јуна 2020. године