Акта са Десете редовне сједнице НСРС одржане 18. јуна 2020. године, ћирилица

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Десете редовне сједнице НСРС одржане 18. јуна 2020. године, ћирилица