Акта са Тринаесте посебне сједнице НСРС, одржане 23. маја 2020. године други дио латиница

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Тринаесте посебне сједнице НСРС одржане 23. маја 2020. године други дио латиница