Акта са Тринаесте посебне сједнице НСРС, одржане 23. маја 2020. године први дио латиница

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Тринаесте посебне сједнице НСРС одржане 23. маја 2020. године први дио латиница