Акта са Девете редовне сједнице НСРС одржане 3. марта 2020. године, латиница - први дио

Aкта са Девете редовне сједнице НСРС од 3. марта 2020. године, латиница, први дио