Акта са Девете редовне сједнице НСРС од 20. фебруара 2020. године, латиница

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Девете редовне сједнице НСРС од 20. фебруара 2020. године, латиница