Акта са Десете посебне сједнице НСРС одржане 17. фебруара 2020., ћирилица, други дио

Акта са Десете посебне сједнице НСРС од 17. фебруара 2020. године ћирилица, други дио