Акта са Десете посебне сједнице НСРС одржане 17. фебруара 2020., латиница, други дио

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Десете посебне сједнице НСРС од 17. фебруара 2020. године латиница други дио