Акта са Десете посебне сједнице НСРС одржане 17. фебруара 2020., ћирилица, први дио

Aкта са Десете посебне сједнице НСРС одржане 17. фебруара 2020.године, ћирилица, први дио