Акта са Осме посебне сједнице НСРС одржане 18. децембра 2019.године - ћирилица, други дио

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Осме посебне сједнице НСРС одржане 18 .децембра 2019. године, ћирилица други дио