Акта са Осме редовне сједнице одржане 6. децембра 2019. године, латиница

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Осме редовне сједнице одржане 6. децембра 2019. године, латиница