Материјали са Осме редовне сједнице одржане 28. новембра 2019. године, латиница

Материјали са Осме редовне сједнице одржане 28. новембра 2019. године, латиница