Материјали са Седме редовне сједнице одржане 24. октобра 2019.године, ћирилица

Материјали са Седме редовне сједнице одржане 24.10.2019. ћирилица